EDUKACJA ZAWODOWA:

Certyfikowany terapeuta manualny MT I. Absolwent fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, studia stacjonarne I i II stopnia, Temat pracy magisterskiej: "Wpływ rehabilitacji na jakość życia pacjentów z dolegliwościami bólowymi barku". Uczestnik licznych kongresów i sympozjów naukowych. Asystent podczas kursów terapii manualnej MTI.

DODATKOWE KWALIFIKACJE:

Funkcjonalna fizjoterapia chorych z niedowładem połowiczym 2015

Terapia manualna NOMT MTII 2011-2014

1. Moduł I: Dysfunkcje piersiowego odcinka kręgosłupa;

2. Moduł II: Dysfunkcje odcinka lędźwiowego kręgosłupa i kończyny dolnej;

3. Moduł III: Dysfunkcje regionu miednicy i kończyny dolnej;

4. Moduł IV: Dysfunkcje przejścia szyjno – piersiowego i dolnego odcinka szyjnego kręgosłupa oraz kończyny górnej;

5. Moduł V: Dysfunkcje górnego odcinka kręgosłupa oraz regionu czaszkowo – żuchwowego.

Fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych miednicy i nietrzymaniu moczu 2014

Terapia manualna wg standardu IFOMT MT1 2009-2011:

1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych);

2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych);

3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa);

4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa);

5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych);

6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe);

7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa);

8. Moduł VIII: kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa);

9. Moduł IX: kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa);

10. Egzamin, uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego MTI.

Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF) 2011:

1.Moduł I: PNF basic

Kurs Kinesiology Taping 2010

Kurs masażu o profilu rozszerzonym 2007-2008 (masaż klasyczny, sportowy, izometryczny, relaksacyjny)

Stabilizacja centralna i obwodowa 2008:

1. Moduł I: Stabilność- niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy dysfunkcjach i niewydolności systemów stabilizujących.

2. Moduł II: Nowoczesna koncepcja stabilizacji kończyn.

3. Moduł III: Nowoczesna koncepcja stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

1.Zatrudnienie od 03.2011 do 01.2014 na stanowisku fizjoterapeuty w Centrum Rehabilitacji Modern – Reh w Mysłowicach;

2.Od 05.2011 asystent na kursach Terapii Manualnej w Katowicach;

3.Zatrudnienie od 09.2011 do 11.2011 na stanowisku wolontariusz – fizjoterapeuta w Centrum Rehabilitacji Ortopedyczno – Sportowej „Reha – Forma” w Bielsku - Białej;

4.Zatrudnienie od 02.2008 do 05.2010 ma stanowisku wolontariusz – fizjoterapeuta w Centrum fizjoterapii „Fizjofit – Galen” w Bieruniu.

DYPLOMY: